Biologické čistírny odpadních vod BWWT

Proces biologického čištění je nejefektivnějším způsobem čištění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek. Je tedy možno takto čistit nejen běžné splaškové vody z domácností, ale i průmyslové odpadní vody s obsahem biologicky rozložitelných organických látek.

Biologické čistírny odpadních vod jsou technologicky řazeny vždy tak, aby předcházející stupeň separoval látky, které by mohly poškozovat stupeň následující.

Toto obecné schéma se může, dle složení odpadních vod, požadovaného stupně vyčištění a provozních požadavků investora měnit. V případě řady uváděných biologických čistíren se nejedná o jeden unifikovaný celek s nímž lze více či méně úspěšně čistit odpadní vodu, ale o systém, který se vždy přizpůsobí a modifikuje dle podmínek v místě realizace, tak aby optimálně splňoval požadavky na něj kladené.

cistirna

  • separátor hrubých nečistot, případně s mělničem
  • lapák písku
  • lapák tuků
  • usazovák
  • biologický stupeň s příslušenstvím
  • separátor kalů
  • kontrolní a vypouštěcí objekt směřením

Nová řada biologických čistíren MBWWT se vyznačuje proto lehkou nadzemní stavbou, která poskytuje široké možnosti modifikací, rozšíření a intenzifikací provozu, i možnost operativního přemístění čistírny v případě potřeby.

budova-cov cistirna odstredivka PICT0005 stirane-sito strojni-cesle

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com