Chemické čistírny odpadních vod

ref8Pro čištění průmyslových odpadních se používají postupy a technologie, které vychází ze složení odpadních vod a jejich produkce. Každý typový technologický celek je navrhován a zpracováván dle potřeb zákazníka a optimalizován pro jeho provozní podmínky.K výrobě chemických čistíren odpadních vod se používá modulových systémů o odpovídající kapacitě, z kterých je čistírna sestavena na základě navrženého a optimalizovaného postupu čištění. Tento modulový systém umožňuje snadnou přestavbu zařízení, případně jeho rozšíření, nebo dostavbu při změně znečištění odpadních vod ( změna výrobní technologie). Rovněž tak lze instalovanou kapacitu doplnit o dočišťující členy, v případě zpřísnění limitů pro povolené zbytkové znečištění vypouštěných vod.  Dle objemové produkce se používá systém odstavného ( šaržovitého) čištění odpadních vod pro objemovou produkci do cca 20 krychlových metrů za den a při vyšší produkci se pak používá průtočných systémů s kontinuální separací kalů.  Pro větší kapacity, případně pro specifické požadavky se jednotlivé celky kompletují na přání zákazníka. Proto  přesná nabídka zařízení bude vždy zpracována pro konkrétní zadání a složení odpadních vod.

Čistírny jsou instalovány jako plně automatické, s možností kdykoli přejít na provoz s ručním ovládáním a po provedení potřebných zásahů je možno se vrátit do zvoleného stupně automatického provozu. Každá čistírenská kapacita je vybavena před vypouštěním vyčištěné odpadní vody kontrolní jímkou vybavenou záznamovým zařízením, které kontinuálně registruje průtok a pH vyčištěné vody ( na přání je možno zavést i další parametry). Vytištěný protokol je pak součástí provozního deníku zařízení. Kontrolní jímka je pak vybavena odběrným kohoutem vzorků vyčištěné vody. Zařízení splňuje veškeré legislativní požadavky současně platné v EU.

Stejně jako u vodárenských kapacit lze budovat i chemické čistírny odpadních vod jako mobilní zařízení ( na podvozku,nebo na automobilu) pro možnost rychlého nasazení v případě ekologických a přírodních havárií, typickým příkladem jsou jednotky pro separaci ropných látek, nebo těžkých kovů.

ref8 01250003 01250010 01250019 01250030 DSC02531

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com