Instalace uzavřených okruhů na zadržení vody v krajině a minimalizaci škodlivin a opětovné využití živin v hospodářství

V oblasti produkce sladkovodních ryb je při výlovech ryb a sádkování produkováno určité zatížení povrchových vod škodlivinami, zejména organickými látkami a eutrofizujícími prvky. Současně je pak mnohdy provoz sádek limitován nedostatkem provozní vody vzhledem k nízkým průtokům v řekách. Vypouštěné znečištění pak působí mnohem vyšší zatížení toku. Proto je vývoj zaměřen na řešení těchto dvou klíčových problémů, tj. čištění těchto vod a snížení zátěže povrchových vod. Zároveň pak i zádrž živin a jejich účelné vrácení zpět do ekosystému, aby region nebyl ochuzován o biogenní prvky, především fosfor a dusík.

instalace_plakat

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com