Kontejnerové jednotky MBWWT

Nová řada biologických čistíren MBWWT se vyznačuje proto lehkou nadzemní stavbou, která poskytuje široké možnosti modifikací v případě potřeby rychlé aplikace nebo aplikace v podmínkách nevhodných pro „klasické“ řešení betonových nebo plastových jímek. Stavební připravenost pro tento systém spočívá pouze ve zpevněném povrchu o ploše odpovídající příslušnému počtu ISO kontejnerů a osazení čerpací šachty případně jiný typ napojení na kanalizační síť.

Hlavní technologickou předností nové řady biologických čistíren je právě koncepce biologického stupně přímo spojená se separátorem kalů. Na místo klasické separace sedimentací, jejíž účinnost silně závisí na kvalitě kalu je použita separace pomocí ultrafiltračních membrán.

Výstupní kvalita vody je taková, že lze vodu použít přímo jako užitkovou ( jsou odstraněny bakterie a viry ) a po úpravě pomocí RO jednotky lze až 80% vody vrátit do okruhu pitné vody a 20% použít na zálivku.

Tyto biologické čistírny jsou určené pro čištění odpadních vod z menších a středních zdrojů znečištění, v rozsahu 400 – 3200 ekvivalentních obyvatel (EO). Větší kapacity jsou pak řešeny násobnou instalací. Jsou vhodné především pro čištění odpadních vod z:

  • městských aglomerací
  • restaurací, hotelů a penzionů – s recyklací a výrobou pitné vody
  • průmyslových a potravinářských podniků ( jatka atd.)

Biologické čistírny odpadních vod jsou technologicky řazeny vždy tak, aby předcházející stupeň separoval látky, které by mohly poškozovat stupeň následující. Proto základní schéma celého zařízení je tvořeno několika technologickými celky:

  • Čerpací objekt s mělnícími čerpadly
  • Mechanické předčištění
  • Biologický stupeň s příslušenstvím
  • Membránový reaktor s ultrafiltračním separátorem s CIP jednotkou
  • Kontrolní a vypouštěcí objekt s měřením
  • Pomocné provozy kalového hospodářství – odvodnění kalů, úprava shrabků – dle potřeby

 

Technické parametry BČOV MBWWT v kontejnerovém provedení:

tabulka rozmery_1

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com