O nás

Zakládajícími členy této společnosti jsou firmy dlouhodobě pracující v oblasti povrchových úprav a čistění odpadních vod.

V současné době jsme schopni Vám navrhnout, vyprojektovat ( včetně stavby), vyrobit a dodat a následně i servisně udržovat jakoukoliv technologii čištění odpadních vod. Pro tyto aktivity disponujeme cca 40 odborníky, kteří jsou fundováni v oblastech projektování, chemického inženýrství, konstrukce z plastů, řízení chemických reakcí a technologických procesů pomocí počítače, membránových separačních procesů, galvanoven, lakoven, odmašťovacích linek apod.

Námi nabízená zařízení se vyznačují high-tech postupy a některá naše řešení jsou kryta patentovými právy. V některých oblastech naše firma spolupracuje se zahraničními partnery při dodávkách technologií i technologických celků ( např. membránové separace – Rhodia, měření a regulace - Lapel, zpracování plastů – Simona ).

V roce 2004 společnost získala na základě auditu firmy BVQI certifikát ISO 9001:2001 v oblasti návrhu a realizace technologických zařízení pro povrchové úpravy kovů.

Pro konkrétní technologické řešení nabízíme spolupráci v těchto oblastech:

1. Biologické čistírny odpadních vod se zaměřením na splaškové vody a některé průmyslové vody
2. Chemické čistírny určené pro zpracování průmyslových odpadních vod, vyráběné v různých provedení, dle kapacity zdroje odpadních vod a jejich složení.
3. Uvedené typy čistíren umožní zpracování veškerých odpadních vod ať již splaškových, tak průmyslových (sklárny, papírny, keramický průmysl, potravinářský průmysl, strojírenské výroby, galvanické výroby, lakovny, žárové zinkovny aj.)
4. Pro oblast vodohospodářství jsou školeni pracovníci pro laboratoře, obsluhu čistíren a hydrobiologické laboratoře, včetně dodávek zařízení.
5. Z průmyslové oblasti se firma zabývá výrobou galvanických linek pro povrchové úpravy, žárové zinkovny, fosfátovny a lakovny, včetně dodávek chemikálií, výrobou odmašťovacích strojů a linek jak regeneračních, tak likvidačních ultrafiltračních jednotek
6. V souvislosti s výstavbou průmyslových objektů navrhujeme, projektujeme a dodáváme vzduchotechniká zařízení, absorbéry a klimatické soustavy pro občanskou vybavenost (sídlišť, hotely)
7. Divize elektronika byla rozšířena po úspěšné 10ti leté praxi v oblasti měření a regulace chemických procesů.

8. Divize ekologických staveb - středsko ekologikcých staveb je schopno navrhnout, zprojektovat a zrealizovat i nestandardní technologická řešení, týkající se ekologických problémů související s likvidací starých ekologických zátěží, likvidaci provozů včetně speciálních bouracích prací a následné dekontaminace spodních vod.

  • dodávky na klíč
  • projekty
  • realizace podchodu pod řekou
  • realizace stavby
  • zajištění provozu a servisu realizovaných technologií

9. Divize speciálních biologických čistíren – firma vyvíjí, vyrábí a montuje systémy MBR technologie pro likvidace vyšších hodnot biologického znečištění odpadních vod.

  • dodávky na klíč včetně stavby
  • projekty
  • realizace stavby
  • zajištění provozu a servisu realizovaných technologií.

10. Divize mobilních odsolovacích jednotek na mořskou vodu – firma vyvíjí, vyrábí a montuje systémy reversně osmotických jednotek pro výrobu pitné vody z vody mořské.

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com