Průmyslová technologická zařízení

Pro vodní hospodářství průmyslových podnikůù a občanské vybavenosti nabízíme dodávky a výstavbu technologických celků pro chemické čištění průmyslových odpadních vod a biologické čištění splaškových vod z jednotlivých sídel a městských aglomerací a dále pak jednotky pro výrobu pitné, užitková a vysoce čisté vody (demineralizovaná, antipyretická voda aj.). V obou případech mohou být technologické jednotky provedeny v mobilním, nebo stacionárním uspořádání. Tyto zdroje jsou řešeny dle požadovaného výkonu a kvality vody vstupního zdroje.

DSC02505

          Pro výrobní celky jsou pak k dispozici reaktory, zásobníky, sila a dávkovací zařízení vybavené vlastním řízením, nebo s možností napojení na stávající řídící systém. Tímto způsobem je možno řešit prakticky veškeré požadavky na chemické hospodářství (včetně skladů) většiny průmyslových výrob (sklárny,chemické výrobny, doly, potravinářský a hutní průmysl aj.). Veškeré tyto celky jsou navrhovány a vyráběny dle zadání investora, jedná se tedy o optimalizované systémy pro podmínky zadání a nikoli o implementaci více, či méně vhodných sériových výrobků. Pro dodané zařízení je provedeno zaučení obsluhy a zpracován provozní řád.

          Pro stávající chemické provozy, čistírny odpadních vod a úpravny vod provádíme optimalizaci provozu s cílem zvýšení účinnosti procesu a případně navýšení kapacit. Úpravy jsou navrhovány na základě provedených technologických zkoušek ve vývojových laboratořích firmy s využitím posledních poznatků v oboru chemických technologií s případným využitím spolupráce s řadou vysokých škol a výzkumných ústavů v ČR. Na základě získaných výsledků jsou pak navržena vhodná opatření ato jak organizační (realizovatelná s minimálními investičními náklady), tak investiční, spočívající v přestavbě, či doplnění provozu. Pro upravený provoz je současně zpracován nový provozní řád a provedeno zaškolení obsluhy.

          Pro uvedené výrobní technologie,  zpracujeme projekčnì technologické podklady, včetně prováděcí dokumentace a návrhu jednotlivých typových technologických celků, včetně návrhu vlastního technologického postupu a provedení odpovídajících poloprovozních zkoušek v našich laboratořích.

vyroba sklad vyroba vyroba

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com