Výroba pitné vody

Pro zajištìní kvalitní pitné, případně užitkové vody a vody pro průmyslové účely (včetně demineralizované vody) se používá celá řada procesů v závislosti na kvalitě vstupní vody a požadovaném výkonu úpravny.

Pro vodu pitnou se nejčastěji používá: 

  1. Změkčovací zařízení, které slouží k odstranění vysokých obsahů hořčíku a vápníku
  2. Odželezňovací a odmanganovaní zřízení, které slouží k odstranění uvedených prvků z pitné, nebo užitkové vody
  3. Ultrafiltrační zařízení, které nahrazuje klasický chemický koagulační proces výroby pitné vody. Zařízení pracuje s vyšší účinností, kvalita upravené vody nezávisí na přesnosti nastavení dávek činidel a proces neprodukuje žádné odpadní kaly, jako při klasické úpravě. Navíc je upravená voda oddělena od surové pevnou přepážkou, takže nemůže dojít ke kontaminaci již upravené vody surovou vodou ze zdroje. Upravená voda je bakteriologicky zabezpečená. Celý proces úpravy je automatizován a provozovat jej je schopen obsluhovatel po seznámení s návodem.
  4.  Reverznì osmotický modul slouží k výrobě demineralizované vody a pro výrobu pitné vody i z vody mořské.
  5. Modul hygienického zabezpeèení slouží k zajištění upravené vody proti možné kontaminaci choroboplodnými zárodky. Toto mùže být řešeno pomocí UV lampy, pro krátkodobé skladování    a   pro dlouhodobé zabezpečení se používá dávkování chemických přípravků, případně ozonu.

        Popsané typové technologické celky jsou dostupné buď samostatně, nebo jako součást výrobku sloužícího pro přípravu pitné, či užitkové vody. Pro tyto účely jsou k dispozici zařízení o výkonu 35 - 3000 litrů za hodinu, která mohou být buď mobilní, včetně generátoru proudu, nebo stacionární. V obou případech je možné připojení k místní síti, pokud je k dispozici. Uvedená zařízení jsou vyráběna v následujících variantách:

Afrika-012

  • Pro sladkou vodu s vyhovujícím zastoupením anorganických solí pro účely pitné vody
  • Pro mořskou, brakickou, případně silně kontaminovanou sladkou (povrchovou) vodu
  • Pro kontaminaci bojovými látkami, nebo jinými toxikanty
  • Pro záchranné sbory a hasičské sbory pro řešení přírodních katastrof (autonomní systém vodárny s osvětlením, dílnou a případně stanový přístřeškem jako ošetřovnou a dílnou se základním vybavením)

        V druhém uvedeném případě se jedná o univerzální zařízení, které umožňuje vyrobit pitnou vodu téměř z jakéhokoli zdroje, ale umožňuje i odběr užitkové vody hygienicky zabezpečené a demineralizované vody.

        V dále uvedeném přehledu výrobků jsou typová zařízení, běžně vyráběná a dodávaná. Pro větší kapacity, případně pro specifické požadavky se jednotlivé celky kompletují na přání zákazníka, např. kapacity vodáren v řádu desítek krychlových metrù za hodinu a více. Stejně pak systémy biologického čištění odpadních vod a zpětného využití jako vody užitkové, případně pitné vody.

        Tato problematika je řešen a individuálnì proto, že zde existuje øada faktorù, které je nutno zohlednit a pro velké výkony je nutno minimalizovat náklady s využitím místních specifik. Proto nenabízíme v této oblasti standardní výrobek, který bychom se pokoušeli aplikovat na existující podmínky, ale volíme cestu, kdy pro dané podmínky vyrobíme optimalizované zařízení. Toto řešení pak je ve výsledku jak provozně, tak investičně výhodnější.

007 44 08150005 Afrika-012 DSC02556

Podnikatelská 565
(Areál VÚ Běchovice 10A)
190 11 Praha-Běchovice
tel.: 281 861 611
fax: 281 861 611
email: wpe(zavináč)wpepraha.com